Opłaty

Opłat za przedszkole dokonujemy do 20 dnia miesiąca, za faktyczny czas pobytu dziecka (za obecność i żywienie w miesiącu poprzedzającym płatność) Prosimy o terminowe i zgodne z naliczeniem wpłaty.

Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych reguluje Uchwała Miasta Poznania. 
Opłata za pobyt w przedszkolu wynosi 1,00 za każdą rozpoczętą godzinę.

UWAGA: od 1 listopada 2022 r. wzrasta opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i będzie wynosiła: 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Uchwała Rady Miasta Poznania

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł.