Opłaty

Opłat za przedszkole dokonujemy do 20 dnia miesiąca, za faktyczny czas pobytu dziecka (za obecność i żywienie w miesiącu poprzedzającym płatność) Prosimy o terminowe i zgodne z naliczeniem wpłaty.

Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych reguluje Uchwała Miasta Poznania. 
Opłata za pobyt w przedszkolu od 1 września 2023 r. wynosi 1,30zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 13zł.