Opłaty

opłat za przedszkole dokonujemy do 10 dnia miesiąca, za faktyczny czas pobytu dziecka (za obecność i żywienie w miesiącu poprzedzającym płatność)
Prosimy o terminowe i zgodne z naliczeniem wpłaty.