RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
e-mail: iod7_mjo@um.poznan.pl 

ZASTĘPCA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
e-mail: iod2_mjo@um.poznan.pl

KLAUZULE INFORMACYJNE DZIECI, RODZICE:

KLAUZULE INFORMACYJNE PRACOWNICY, STUDENCI: