Rada Rodziców

RADA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Joanna Osipowicz- przewodnicząca

Joanna Rutkowska- skarbnik

Łukasz Rogacki- sekretarz

KONTAKT:  rada.rodzicow.p83@gmail.com