Rada Rodziców

RADA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zuzanna Woźniewicz- Szcześniak- przewodnicząca

Joanna Rutkowska- skarbnik

Anna Rogacka- sekretarz

KONTAKT:  rada.rodzicow.p83@gmail.com