REKRUTACJA

REKRUTACJA 2022/ 2023

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych kandydata jest wskazane przez Panią/Pana przedszkole I wyboru (szkoła/zespół szkół/zespół szkolno-przedszkolny). W przypadku, gdy Pani/Pana dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola wskazanego jako przedszkole I wyboru, Administratorem danych mogą być kolejne wskazane przez Panią/Pana we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola jednostki oświatowe. Klauzula informacyjna RODO znajduje się w zakładce „Informator” pod nazwą wybranej przez Panią/Pana jednostki oświatowej, a także na jej stronie internetowej (poniżej) lub w siedzibie jednostki oświatowej.

klauzula informacyjna_rekrutacja

Bieżące informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

FILM PROMOCYJNY