Promyki

Kontakt: zuch.grupowy@gmail.com

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Wrzesień 2020 r.

Temat kompleksowy: „MOJE PRZEDSZKOLE” (01.09-04.09.2020 r.)

 • zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, nauczycieli, salą
 • kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy
 • ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania
 • rozwijanie sprawności ruchowe

Temat kompleksowy: „MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA” (07.09-11.09.2020 r.)

 • kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym
 • poznanie zawodu-policjant
 • kształtowanie umiejętności orientacji w przestrzeni

Temat kompleksowy: „FIGURY GEOMETRYCZNE WOKÓŁ NAS” (14.09-18.09)

 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych
 • wykorzystywanie w zabawach figur geometrycznych 
 • rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy
 • uczestniczenie w Międzynarodowym Dniu Kropki

 Temat kompleksowy: „DBAMY O SIEBIE I ŚRODOWISKO” (21.09-25.09.2020 r.)

 • rozwijanie umiejętności różnicowania stron ciała-prawej i lewej
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności
 • tworzenie warunków do polisensorycznego poznania świata

Temat kompleksowy: „PRZEDSZKOLAKI DLA KLIMATU” (28.09-01.10.2020 r.)

 • poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt
 • kształtowanie umiejętności obserwacji i zdolności porównywania
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, plastycznych – balik w ogrodzie przedszkolnym

ZDOBYWANIE SPRAWNOŚCI ZUCHOWEJ „ZUCH DOBRYM KOLEGĄ”