Iskierki

Kontakt: zuch.przedszkolak@gmail.com

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

„ ISKIERKI ”  –     PAŹDZIERNIK 2021 r.

TEMAT KOMPLEKSOWY :     „ Nasze zabawki” realizowany od 04.10 – 08.10.2021 r.

    Umiejętność ogólna:    

 • podejmowanie różnych aktywności plastycznych: rysowanie, kolorowanie, malowanie, naklejanie
 • zachęcanie do aktywnego udziału w ćwiczeniach i zabawach ruchowych, rozwijanie koordynacji ruchowej 
 • ćwiczenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie umiejętności cierpliwego czekania na swoją kolej czy udzielenie pomocy
 • utrwalanie zasad bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętów przedszkolnych

TEMAT KOMPLEKSOWY :    „ Jesienne drzewa” realizowany od 11.10. – 15.10.2021 r

   Umiejętność ogólna:  

 • poszerzanie wiedzy na temat jesieni i umożliwienie samodzielnego badania darów jesieni, 
 • uwrażliwianie na piękno obserwowanej przyrody i reprodukcji obrazów jej przedstawiających
 • doskonalenie umiejętności przeskakiwania i poruszania się na czworakach,
 • utrwalanie nazw kolorów i zabawy z barwami przy wykonaniu prac plastycznych,
 • ćwiczenie umiejętności skupiania uwagi na instrukcji słownej, tekście czytanym

TEMAT KOMPLEKSOWY :    „  W jesiennym koszyku ”   realizowany od  18.10. – 22.10.2021 r.

  Umiejętność ogólna:   

 • wdrażanie do uczestnictwa w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, rozwijanie sprawności ruchowej zgodnie z indywidualnym potencjałem,
 • nauka czekania na swoją kolej i przestrzegania ustalonych zasad zabawy,
 • usprawnianie aparatu mowy i doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami,
 • poszerzanie słownictwa związanego z opisywaniem przedmiotów (3 latki: mały/duży, krótki/długi, miękki/twardy; 4 latki  z próbami porównywania mniejszy/większy, dłuższy/krótszy)

TEMAT KOMPLEKSOWY„ Jestem zuchem ISKIERKĄ”    realizowany od  25.10. – 29.10.2021 r.

Umiejętność ogólna:     

 • doskonalenie umiejętności zapamiętywania krótkich wierszy i piosenek,
 • zacieśnianie więzi w grupie i budowanie pewności siebie dziecka,
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na drugiej osoby,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami