Iskierki

Kontakt: zuch.w.przedszkolu@gmail.com

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Wrzesień 2020 r.

Temat kompleksowy: „ Witaj Przedszkole”
– zapoznanie dzieci z nauczycielem oraz dziećmi w grupie
– poznanie pomieszczeń w przedszkolu
– nabywanie umiejętności wyrażania słowami swoich potrzeb
– poznanie rytmu dnia

Temat kompleksowy: „ Misiu Pysiu poznaje przedszkole.”
– zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie
– wdrażanie do samodzielności
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
– kształtowanie umiejętności dbania o ład i porządek
– rozwijanie motoryki małej i dużej

Temat kompleksowy: „W przedszkolu z Misiem Pysiem fajnie bawię się.”
– kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych
– poznanie zasad zdrowego odżywiania
– kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się
– rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy

Temat kompleksowy: „Moja droga do przedszkola.”
– rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu ruchu drogowego
– rozwijanie analizatora słuchowego
– doskonalenie umiejętności obserwacji
– poznanie okolicy przedszkola
– kształtowanie umiejętności przestrzegania ustalonych reguł gry

• Temat kompleksowy: „ Idzie Zuch.. do dzieci, do przedszkola”
– poznanie środków transportu
– rozwijanie umiejętności przeliczania, segregowania, porównywania
– rozbudzanie poczucia przynależności do grupy