Dokumenty i RODO

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Drodzy Rodzice, od dnia 7czerwca zmieniają się w „Zuchu” zasady przyprowadzania i odbierania dziecka. Zapraszamy wszystkich Państwa do wchodzenia z dzieckiem/ dziećmi do szatni. Szczegółowe zasady zamieszczamy poniżej. PROSIMY SIĘ Z NIMI ZAPOZNAĆ ORAZ POINFORMOWAĆ O NICH OSOBY UPOWAZNIONE DO ODBIORU DZIECKA.  Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące na terenie Przedszkola nr 83 „Zuch” od dnia 7 czerwca 2022r. 

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID- 19- VI aktualizacja z dnia 1.09.2021

 DOKUMENTY  DLA NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW

OŚWIADCZENIE RODZICA AKCEPTACJA PROCEDUR COVID 19

KARTA SŁONECZKO

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

ZGODA NA WIZERUNEK

 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Regulamin ZFŚS 2021 Zespołu Przedszkoli nr 2 w Poznaniu

Załącznik nr 1 -PLAN FINANSOWY ZFŚS

Załącznik nr 2- oświadczenie członka komisji

Załącznik nr 3 – Lista członków komisji socjalnej

Załącznik nr 4 PROGI DOCHODOWE I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA- aktualizacja z dnia 18.11.2022r.

PROGI DOCHODOWE I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA- aktualizacja z dnia 06.06.2022r.

Załącznik nr 3a – wniosek wypoczynek letni

Załącznik nr 3b – wniosek pomoc finansowa

Załącznik nr 3c – wniosek wyjazd – impreza

Załacznik nr 3d – wniosek zima

Załącznik nr 5 – Arkusz rejestr świadczeń

UWAGA! PRZYPOMINAMY! KAŻDĄ ZMIANĘ MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ DYREKTOROWI PRZEDSZKOLA-  Oswiadczenie_miejsce zamieszkania dziecka
Zespół Przedszkoli nr 2 w Poznaniu-DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 2023

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Przedszkoli nr 2 w Poznaniu
akt założycielski

UMP_XXIII_435_VIII_2020_T

Statut Zespołu Przedszkoli nr 2 w Poznaniu
zawieszenie zajęć

Statut Przedszkola nr 83 „Zuch”

Program wychowawczo – profilaktyczny Zucha

Program adaptacyjny

Procedury obowiązujące w Przedszkolu nr 83 Zuch

PROCEDURA PROWADZENIA EWAKUACJI

Procedura obiegu informacji

Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH e-mail: iod7_mjo@um.poznan.pl

ZASTĘPCA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH e-mail:iod2_mjo@um.poznan.pl

 

Klauzula informacyjna_ogólna
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych
Klauzula informacyjna_kontrahenci
 rekrutacja klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna_wizerunek strony