Tradycje Zuchowe

Tradycja zuchowa w naszym przedszkolu sięga 1966 r.

Dwie młodsze grupy: „Iskierki” i „Promyki” walczą o chusty małego zucha, a dopiero 5/6-latki – czyli „Słoneczna Gromada” stanowi drużynę małych zuchów. Najstarsze Zuchy mają swoje mundurki, które są dla nich wyróżnieniem.

Przedszkole ma swoje logo, hymn, totem. W codziennej pracy kształtujemy młody charakter. Opieramy się na takich celach i wartościach, które pozwolą każdemu dziecku świadomie wybrać dobro, przyjąć odpowiedzialność za siebie, za innych, za swoje zadania w dorosłym społeczeństwie. Pierwszym egzaminem każdego ZUCHA jest „PASOWANIE”.