Słoneczna Gromada

Kontakt: zuch.przedszkolak@gmail.com

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

LUTY 2021 r.

Temat kompleksowy: Gdzieś daleko za zaśnieżoną górą i zamarzniętą rzeką realizowany od 01.2 do 05.02.2021

Umiejętność ogólna:

 • Przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym.
 • Zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi.
 • Kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę.
 • Kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi.
 • Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „s”, „S”.
 • Kształcenie odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo i zdrowie w czasie zabaw zimowych.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na przykre skutki niebezpiecznego zachowania się w czasie zabaw zimowych.
 • Wdrażanie do uczestniczenia w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zespołowych

Temat kompleksowy: TO POWAŻNA SPRAWA!- MAMY SWOJE PRAWA realizowany od 08.2. do 12.2.2021

Umiejętność ogólna:

 • Wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków.
 • Kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działań.
 • Uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia.
 • Kształtowanie pojęć związanych z miarą: „długi – krótki”, „szeroki – wąski”.
 • Wdrażanie do zachowań świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych.
 • Kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „w”, „W”

Temat kompleksowy: W świecie baśni i bajek  od 15.2 do 19.2.2021

Umiejętność ogólna:

 • Zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich adaptacjami: filmową i rysunkową. Doskonalenie umiejętności odróżniania fikcji od   zdarzeń rzeczywistych.
 • Rozbudzanie u dzieci zainteresowania dziecięcymi czasopismami.
 • Rozwijanie twórczego myślenia.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 10.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „g”, „G”.
 • Uświadomienie dzieciom, że fikcyjne postaci z bajek i baśni, mające złe cechy, zawsze ponoszą karę za swoje zachowanie i są dla nich przestrogą.
 • Wdrażanie do poszanowania książek jako wartości kulturalnej i emocjonalnej.
 • Zachęcanie do dzielenia się swoimi zainteresowaniami i pasjami z innymi dziećmi.
 • Uświadomienie dzieciom, że w czasie kulturalnie prowadzonej rozmowy wszyscy biorący w niej udział mają możliwość wypowiedzi.
 • Wdrażanie do poszanowania cudzej własności.
 • Zachęcanie do codziennego używania zwrotów grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.

Temat kompleksowy: Gotowi do jazdy? Znamy różne pojazdy od 22.2 do 26.2.2021

Umiejętność ogólna:

 • Wzbogacenie wiadomości dzieci o treści z zakresu transportu lądowego, powietrznego i wodnego.
 • Zapoznanie dzieci z samochodami o specjalnym przeznaczeniu.
 • Zachęcanie dzieci do dzielenia się doświadczeniami związanymi z podróżami krajowymi i zagranicznymi.
 • Zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach w podróży.
 • Uwrażliwianie dzieci na kulturę osobistą w miejscach publicznych oraz dbanie o czystość w miejscach tymczasowego pobytu.
 • Kształtowanie u dzieci pojęć związanych z określeniem wagi: „ciężki”, „cięższy”, „najcięższy”.
 • wspieranie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dziecka
 • wdrażanie do uczestniczenia w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zespołowych

Nauczanie zdalne z 9-12.11.2020

1. Przypomnieć sobie słowa hymnu i zaśpiewać jego pierwszą zwrotkę wraz z refrenem. Pamiętajcie o odpowiedniej postawie!

https://www.youtube.com/watch?v=DevmLQmIS7k

2. Przygotować mandalę w kolorach: białych i czerwonych. Ułóżcie ją na dywanie z dowolnych przedmiotów i materiałów. Chętnie zobaczymy zdjęcia prac 🙂

Dodatkowo:

Dla utrwalenia symboli możesz zagrać w krótką grę memory.

https://wordwall.net/resource/6545884

We wtorek podejmujemy zabawy badawcze.

Polska to nasza Ojczyzna, to kraj,  w którym mieszkamy. Nie musimy daleko szukać, ważny jest również nasz dom. Dlatego warto go dobrze znać.

1. Przygotuj sobie kartki, kredki i miarę.

2. Pobaw się w badacza i zmierz 10 wybranych przedmiotów, mebli znajdujących się w Twoim domu (np. dywan, szafę). Możesz wybrać dowolny sposób pomiaru – krokami, stopami lub z wykorzystaniem miary (linijki, krawieckiej…). 

3. Pamiętaj, aby swoje wyniki zapisać na kartce. Możesz to zrobić rysując dany przedmiot i wpisując obok pomiar (jeśli potrzebujesz pomocy przy zapisie, poproś starsze rodzeństwo lub rodzica). Jeśli masz w domu flagę Polski, spróbuj zmierzyć  ją!

A może uda Ci się zmierzyć jeden przedmiot na kilka sposobów? W załączniku znajduje się przykład pomiaru przeprowadzonego przez Ciocię.

Zbliża się święto narodowe – 11 Listopada –  możesz z tej okazji wykonać również biało-czerwony kotylion.

https://www.youtube.com/watch?v=PhWvAX3-ffE&ab_channel=TheWamda

(Potrzebne są koła w trzech rozmiarach, dwa czerwone, jedno białe. Klej i nożyczki.)

Czwartek – znajdź i zanotuj(rysując, wypisując) jak najwięcej przedmiotów których nazwy rozpoczynają się od określonej głoski. Jakiej? Dziewczynki – „A” i „M”  Chłopcy – „T” i „O”. Na końcu policzcie ile przedmiotów na daną głoskę udało Wam się odnaleźć. Których znaleźliście więcej?