PAŹDZIERNIK 2021

ISKIERKI

Tematyka zabaw anglojęzycznych:

  • Autumn – zabawy ze słownictwem związanym z jesienią (tree, leaf, chestnut, squirrel, hedgehog, bear); 
Leaves are falling, leaves are falling 
They fall on my nose! 

Leaves are falling, leaves are falling
They fall on my toes!

Leaves are falling, leaves are falling
They fall on my head!

Leaves are falling, leaves are falling
Yellow, Orange, Red!

Tematyka zabaw anglojęzycznych:

  • Autumn – zabawy ze słownictwem związanym z jesienią (tree, leaf, chestnut, acorn, mushroom, hedgehog, squirrel, bear); utrwalanie nazw kolorów i przeliczanie w zakresie co najmniej 5 
    • Rymowanka
Leaves are falling, leaves are falling 
They fall on my nose! 

Leaves are falling, leaves are falling
They fall on my toes!

Leaves are falling, leaves are falling
They fall on my head!

Leaves are falling, leaves are falling
Yellow, Orange, Red!
  • Piosenki: Where is Bear?;  Grizzly Bear (zabawa przy piosence); Colourful Leaves (brak możliwości udostępnienia – dostęp na zajęciach z materiałów „Bliżej Przedszkola”)
Leaves are falling of the tree
off the tree, off the tree.
Close your eyes and count to three, 
count to three, count to three. 

One.. two.. three..
Now open your eyes. 
What colour can you see?

SŁONECZNA GROMADA

 

  • Autumn – zabawy ze słownictwem w tematyce jesiennej ( tree, leaf, chestnut, acorn, mushroom, hedgehog, squirrel, bear), utrwalanie nazw kolorów i  przeliczanie w zakresie co najmniej 10
Who took the acorn from the acorn jar?
(Name) took the acron from the acorn jar!
Who? Me?
Yes, you!
Not me!
Then who?
Autumn winds begin to blow.
Coloured leaves fall fast and slow. 
Twirling, whirling, all around. 
Till at last, they touch the ground.