Realizowane treści

Zamierzenia na miesiąc WRZESIEŃ

Iskierki:

 • oswajanie z brzmieniem języka angielskiego,
 • poznawanie słownictwa z zakresu aktywności podczas zajęć, kolorów i części ciała
 • nauka przeliczania w języku angielskim (1-3),
 • wyrabianie nawyku udzielania odpowiedzi w języku angielskim, krótkie frazy Yes/No
 • nauka języka angielskiego poprzez piosenki anglojęzyczne.

Promyki:

 • rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,
 • utrwalanie słownictwa z zakresu aktywności podczas zajęć, kolorów, części ciała I przyborów szkolnych,
 • nauka prawidłowego reagowania na pytania zadane w kontekście i wsparte gestem/ruchem
 • utrwalanie nawyku udzielania odpowiedzi w języku angielskim, krótkie frazy Yes/No
 • nauka języka angielskiego poprzez piosenki anglojęzyczne
 • utrwalanie umiejętności przeliczania w języki angielskim.

Słoneczna Gromada:

 • rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,
 • poszerzanie słownictwa z zakresu aktywności podczas zajęć, kolorów, części ciała i przyborów szkolnych,
 • nauka prawidłowego reagowania na pytania zadane w kontekście i wsparte gestem/ruchem
 • utrwalanie nawyku udzielania odpowiedzi w języku angielskim, frazy Yes, it is. No, it isn’t
 • nauka języka angielskiego poprzez piosenki anglojęzyczne
 • utrwalanie umiejętności przeliczania w języki angielskim.

Piosenki:

Hello, hello – piosenka na przywitanie

Make a Circle – organizacja pracy grupy

Walking, Walking – piosenka do aktywności ruchowej

See You Later, Alligator – piosenka na pożegnanie

Wash Your Hands – utrwalanie nawyku mycia rąk