Realizowane treści

SŁONECZNA GROMADA I PROMYKI:

Temat Polska:

 • poznaje i utrwala słownictwo związane z tematem ojczyzny (e.g.Poland, country, flag)
 • uczestniczy w zabawie ruchowej polegającej na wskazywaniu kolorów, szukaniu, i reagowaniu na ustalone sygnały

Temat rodzina:

 • utrwala nazwy członków rodziny,
 • używa zwrotów „He is..” , „She is..”
 • przelicza członków rodziny
 • uczestniczy w zabawie w oparciu o wiersz „My Amazing Family”,

Temat pomieszczenia:

 • poznaje i utrwala nazwy pomieszczeń w domu,
 • używa zwrotów „It’s sb’s room”,
 • rozumie treść bajki czytanej w języku angielskim („Peace at least”),
 • posługuje się określeniami kierunków podczas gry w prowadzenie,

Temat jedzenie:

 • posługuje się nazwami wybranych warzyw, owoców i posiłków,
 • określa kolor i wielkość danego warzywa,
 • uczestniczy w zabawie w „Very Hungry Caterpillar” na podstawie bajki czytanej,
 • śpiewa piosenkę „Vegetable song”
 • określa cenę danego produktu podczas zabawy w sklep

ISKIERKI:

Temat Polska:

 • poznaje i utrwala słownictwo związane z tematem ojczyzny (e.g.Poland, country, flag)
 • uczestniczy w zabawie ruchowej polegającej na wskazywaniu kolorów, szukaniu, i reagowaniu na ustalone sygnały

Temat rodzina i przeciwieństwa:

 • poznaje i utrwala nazwy członków rodziny,
 • przelicza członków rodziny
 • uczestniczy w zabawie w oparciu o wiersz „My Amazing Family”,
 • śpiewa piosenkę „Baby shark”, „Where is baby”
 • wskazuje przeciwieństwa (e.g. big/small, tall/short, Fast/slow, open/shut)
 • wybiera ilustrację pasującą do opisu nauczyciela

Temat jedzenie:

 • rozpoznaje nazwy  wybranych warzyw, owoców i posiłków,
 • określa kolor i wielkość danego warzywa,
 • rozumie treść bajki czytanej w języku angielskim,
 • uczestniczy w zabawie w „Very Hungry Caterpillar” na podstawie bajki czytanej,
 • bawi się do piosenki „Vegetable song”
 • przelicza owoce/warzywa w zbiorach