Rekrutacja

REKRUTACJA 2020/ 2021

WYNIKI REKRUTACJI

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH

WAŻNE!!!

Rodzice (opiekunowie prawni) mają 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na złożenie WNIOSKU DO KOMISJI REKRUTACYJNEJ o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

Natomiast możliwość ODWOŁANIA DO DYREKTORA od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  Rodzice (opiekunowie prawni) mogą składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia od komisji.

ODWOŁANIA PROSZĘ SKŁADAĆ NA ADRES p83@poznan.interklasa.pl

PRZEDSZKOLE BĘDZIE POTWIERDZAŁO OTRZYMANIE ODWOŁANIA.

Minimalna liczba punktów uprawniająca do kwalifikacji w Przedszkolu nr 83 „Zuch” to 170

Prosimy o śledzenie strony MIASTA www.poznan.pl/mim/oswiata/

Załączniki: uchwała, harmonogram

 UMP_XXII_401_VIII_2020_T-2-1

 zal_1 do zarzadzenia - rekrutacja do przedszkoli-1 

zal_2 do zarzadzenia - rekrutacja do klas pierwszych-1