Promyki

Kontakt: zuch.grupowy@gmail.com

Materiały na tydzień 12-16.04

Odkrywcy

Materiały na tydzień 07-11.04

Przysmaki

Wieś

Zwierzęta

Materiały na tydzień 29.03-02.04

Wielkanoc -wtorek….

Karta pracy

 

Materiały na dni 25-26.03.2021

Witaj wiosno – spis aktywności

Ptaki

Domy Ptaków

Materiały na dzień 12.11.2020

CZWARTEK

1

Materiały na dzień 10.11.2020

Materiały na dzień 09.11.2020

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

PROMYKI- listopad 2020 r.

Temat kompleksowy: „TO JEST MÓJ KRAJ, MOJA OJCZYZNA” (02.11-06.11.2020 r.)

– wzbogacenie wiedzy dzieci na temat własnego kraju, miejscowości i najbliższego otoczenia,

– zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi,

– poznanie sylwetek wybranych sławnych Polaków: J. Tuwim, F. Chopin,

– utrwalenie umiejętności przedstawiania się pełnym imieniem i nazwiskiem,

– rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni

– wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

 

Temat kompleksowy: „Z WISŁĄ PRZEZ POLSKĘ” (09.11-13.11.2020 r.)

– poznanie zabytków charakterystycznych dla wybranych polskich miast,

– kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi w oparciu o treści legend i opowiadań.

– doskonalenie umiejętności czytania wyrazów metodą globalną

– rozwijanie umiejętności manipulacyjnych podczas prac technicznych

– stosownie do sytuacji używanie zwrotów grzecznościowych

 

Temat kompleksowy „JESIENNA POGODA” (16.11-20.11.2020 r.)

– kształtowanie umiejętności samodzielnego dobierania garderoby adekwatnie do pogody,

– rozbudzanie  ciekawości poznawczej dzieci, obserwowanie zjawisk atmosferycznych

– rozwijanie umiejętności formułowania pytań, rozumowania przyczynowo-skutkowego

– tworzenie okazji do słuchania muzyki klasycznej

– poznawanie zawodu: prezenter pogody

– stwarzanie dzieciom okazji do swobodnej ekspresji ruchowej, muzycznej, plastycznej, teatralnej

– kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie przed posiłkami

 

Temat kompleksowy: „ZIEMIA DOMEM ZWIERZĄT” (23.11-30.11.2020 r.)

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków zwierząt

– zachęcanie dzieci do segregowania odpadów

– stwarzanie okazji do budowania dłuższych form wypowiedzi na zadany temat

– poznanie na wybranych przykładach: Jak zwierzęta przygotowują się do zimy

– uczestniczenie w ŚWIATOWYM DNIU PLUSZOWEGO MISIA, ANDRZEJKACH