Jubileusze

Wspomnienia żyją dopóty,
dopóki do nich wracamy.
A rozkwitają tym wspanialej,
im więcej serca wkładamy
w ich pielęgnowanie”
Ewa Glińska

 PRZEDSZKOLE „ZUCH” MA JUŻ  56 LAT!!!

     Cicha , spokojna ulica Kasztelańska w dzielnicy Grunwald w Poznaniu. Po obu jej stronach  wille i piękne ogrody. W jednej z nich pod numerem 19, od ponad 50 lat, mieści się Państwowe Przedszkole nr 83. Pierwszą kierowniczką przedszkola była Pani Teresa Woźniak, a dwa lata później , tj. w 1964 – 1975 to stanowisko pełniła  Pani Zofia Romała. Nazwę „Zuch” przedszkole otrzymało w 1968 r., po dwuletniej pracy metodyką  zuchową, na wniosek kierowniczki przedszkola Pani Zofii Romały, Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego.

Od 1968r. każdy kolejny dyrektor placówki,:

  • Pani Maria Piasta
  • Pani Urszula Kloskowska
  • Pani Aleksandra Radzimińska
  • Pani Gabriela Fornalik
  • Pani Violetta Biecuszek – Baumann
  • Pani Agnieszka Jama

z wielkim zaangażowaniem pielęgnował tradycje zuchowe.

Atmosfera od 56 lat jest domowa,  niezmienny też jest główny kierunek wychowania, który oparty jest na metodyce zuchowej. Niewątpliwie jest to nasza tradycja i opiera kształcenie młodego pokolenia na jego aktywności oraz na jego naturalnej ciekawości i twórczości, na zabawie w „zuchowanie”. Przedszkole ma swoje logo, hymn, totem.

Tworzymy swój zuchowy świat. Dwie najmłodsze grupy: „Iskierki”, „Promyki” każdego roku walczą o chusty małego zucha; żółte i niebieskie, a „Słoneczna Gromada” stanowi drużynę małych zuchów, która posiada mundurki oraz czerwone chusty i uczestniczy w tzw. „zbiórkach  zuchowych”. Na tych spotkaniach charakterystyczną formą aktywności jest zabawa, która skierowana jest na zdobywaniu sprawności. Animatorem  takiej zabawy jest nauczyciel prowadzący grupę oraz zaprzyjaźnieni harcerze, którzy prowadzą drużynę małych zuchów przy wsparciu nauczyciela. W roku jubileuszowym ( 2012- 201) zbiórki prowadził nasz absolwent Paweł Szajbe wraz z harcerkami: Pauliną Kucharską, Bernadetą Paczkowską, Pauliną Majewską, Martą  Majewską oraz Katarzyną Krawczyk.

Charakterystycznym elementem zbiórki jest GAWĘDA oraz KRĄG RADY, gdzie zapadają ważne decyzje dotyczące życia grupowego, tam też są rozstrzygane sytuacje konfliktowe:

„Wszystkie spory, wszystkie zwady załatwiamy w Kręgu Rady”

            Opieramy się na takich celach i wartościach, które pozwolą każdemu dziecku świadomie wybrać dobro, przyjąć odpowiedzialność za siebie oraz za innych. Kierunek wychowania naszych zuchów wytycza Prawo Zucha. Prawo to daje każdemu zuchowi ściśle określony kodeks postępowania, jest dla niego życiową mapą.

07. 06. 2013r. na zawsze pozostanie w naszej pamięci, to dzień urodzin naszej placówki. Tego dnia mieliśmy zaszczyt gościć: Zastępcę Prezydenta Poznania – Pana Dariusza Jaworskiego wraz z asystentką – Panią Aleksandrzak, Wizytatora Kuratorium Oświaty – Panią Karolinę Adamską, Inspektora Wydziału Oświaty – Panią Elżbietę Przybylak, Radnego Miasta Poznań – Pana Przemysława Aleksandrowicza, Przewodniczącego Rady Osiedla Grunwald- Południe – Pana Jerzego Mencla, Proboszcza Parafii św. Jana Kantego ks. Kanonika Andrzeja Marciniaka, Przedstawiciela Komisariatu Policji Poznań Grunwald, zajmującego się sprawami nieletnich – Komisarza Patrycję Kawiak, Zastępcę Przewodniczącego ZNP – Pana Jacka Leśnego, Komendanta Hufca Poznań – Grunwald – Pana hm. Mariana Derda, Kierownika Biblioteki Raczyńskich – Panią Barbarę Myszka, Dyrektora SP nr 74 – Panią Jolantę Czereśniowską, Dyrektorki pobliskich przedszkoli, Dyrektorki naszego przedszkola: Panią Marię Piasta, Panią Urszulę Kloskowską, byłych pracowników przedszkola, Radę Rodziców, Absolwentów z rodzinami,  obecne ZUCHY z rodzicami, sponsorów naszej placówki oraz pobliskich sąsiadów.

Część oficjalna  rozpoczęła się o godz. 10.00 przemówieniem Pani Dyrektor, następnie najstarsza grupa wystawiła przedstawienie pt.: „Wyprawa ślimaka”, podczas którego zapromowała swoją placówkę.  Podczas tej części zatańczyli dla gości rodzice Tymka i Kasjanka oraz na skrzypcach zgrał nasz absolwent Jeremi, uczeń klasy II SP. Następnie o godz. 12.00 rozpoczęła się BIESIADA W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM Z UDZIAŁEM RODZICÓW, DZIECI, ABSOLWENTÓW, BYŁYCH I OBECNYCH PRACOWNIKÓW. Ta część rozpoczęła się przedstawieniem pt. „MARZENIE MAŁEJ ŻABKI” w wykonaniu dzieci wszystkich grup.

Tego dnia nie zabrakło dla wszystkich gości dobrego jedzenia, kawki, ciasta, dobrej zabawy, a i urodzinowego torcika. Podczas uroczystości towarzyszył nam zespół NEW OMEN, były też niespodzianki:  wizyta chińskiego smoka, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. :        „ Przedszkole Zuch za 50 lat”, sadzenie pamiątkowego drzewka – JARZĘBINY, malowanie twarzy, prezentacja multimedialna o naszym przedszkolu od roku 1962 oraz przedstawienie pt.”Rzepka na wesoło” w wykonaniu RODZICÓW naszych dzieci i  małych absolwentek: Wiktorii, Konstancji, Poli, Julki, Agatki i Martynki.

            Urodziny NASZEGO ZUCHA, to uroczystość pełna wspomnień, wzruszeń i refleksji, efekt ciężkiej pracy całego zespołu, rodziców i dzieci i dlatego na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Ten dzień, to kolejna piękna karta historii naszego przedszkola.

                                                                       Violetta Biecuszek – Baumann