REKRUTACJA

REKRUTACJA 2022/ 2023

Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania to 33 pkt

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH, ZAKWALIFIKOWANYCH PRZESUNIĘTYCH ORAZ DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH SĄ DOSTĘPNE NA TERENIE                PRZEDSZKOLA NR 83 „ZUCH”,                         UL. KASZTELAŃSKA 19

Procedura odwoławcza od wyników rekrutacji będzie prowadzona w terminie 25 kwietnia- 15 maja– (SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W PRZEDSZKOLU)

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWNIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

W terminie do 19 kwietnia należy potwierdzić wolę zapisu dziecka druk do pobrania tutaj lub wydruk  na miejscu- Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola

Wolę można również potwierdzić elektronicznie, w systemie NABÓR Instrukcja+elektronicznego+potwierdzenia+woli+przyjecia-2

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

FILM PROMOCYJNY