Współpraca

Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami umożliwia przedszkolakom rozwój własnej tożsamości. Zadaniem przedszkola jest kreowanie, wspólnie z rodzicami, środowiskiem lokalnym sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych.

 Plan współpracy z rodzicami – OGÓLNY PRZEDSZKOLNY

Naszymi partnerami są m.innymi:

 • Przedszkola, najczęściej współpracujemy z Przedszkolami nr 46, 47, 40, ale nawiązujemy też kontakt z placówkami w całym kraju, a nawet za granicą.
 • Szkoła nr 74 im M. Kopernika w Poznaniu
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Urząd Miasta
 • Rada Osiedla Grunwald Południe
 • Policja, Straż Pożarna
 • Hufiec Grunwald
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • OMEP Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego
 • Pogotowie Rodzinne „Dom pod Dobrym Aniołem”
 • Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio
 • Lech Poznań Football Academy
 • Szkoła Tańca „Prestiż”
 • Szkoła językowa „Poliglotek”
 • Fundacja Studencka „Młodzi- Młodym”
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Abisynia
 • Kancelaria prawna Pragmatiq