Ramowy rozkład dnia

6.30- 8.30 Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym; gry dydaktyczne; ćwiczenia poranne, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne; ćwiczenia buzi i języka.

8.30- 9.00 I śniadanie; czynności samoobsługowe; pomoc w nakrywaniu do stołu; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.00- 10.00 Zajęcia dydaktyczne; wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację treści dydaktycznych

10.00- 11.00 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

11.00- 11.30 II śniadanie, czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do stołu; przygotowania do odpoczynku

11.30- 13.00 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wg inwencji dzieci- „Promyki” i „Słoneczna Gromada”; zajęcia o charakterze relaksacyjnym, zabawy tematyczne, integracyjne, konstrukcyjne, gry planszowe,, działania plastyczno- techniczne, zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki.

„Iskierki”- leżakowanie- odpoczynek, spotkanie z baśnią i bajką, słuchanie kołysanek i muzyki relaksacyjnej.

13.00- 13.30 Przygotowania do obiadu; czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do stołu; zabawy ruchowe ze śpiewem, spotkania z baśnią i bajką, słuchanie muzyki.

13.30- 14.00 Obiad; ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, czynności higieniczne.

14.00- 17.00 zabawy wg inwencji dzieci oraz integracyjne, zajęcia dodatkowe: religia, taniec, j. angielski; kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, praca indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy plastyczne, ruchowe, prace porządkowe; pobyt na świeżym powietrzu.