Rada Rodziców

RADA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zuzanna Woźniewicz- Szcześniak- przewodnicząca

Joanna Rutkowska- skarbnik

Katarzyna Dworska- sekretarz

KONTAKT:  rada.rodzicow.p83@gmail.com