Iskierki

Kontakt: zuch.przedszkolak@gmail.com

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

„ ISKIERKI ”  –     WRZESIEŃ   2021 r.

TEMAT KOMPLEKSOWY :  „  Poznajemy się ”  realizowany od 09 – 03.09.2021r

Umiejętność ogólna:

– zapoznanie dzieci z nauczycielami i dziećmi w grupie

  dbanie o swoją aktywność fizyczną  podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych

– przezwyciężanie strachu przed nowym otoczeniem

– rozróżnianie podstawowych kolorów

– osłuchuje się z językiem angielskim w różnych sytuacjach w ciągu dnia

TEMAT KOMPLEKSOWY : „  Poznajemy nasze przedszkole ” realizowany od 09. – 10.09.2021r

Umiejętność ogólna:

– wskazywanie części swojego ciała w zabawach ruchowych

– poznawanie poszczególnych pomieszczeń w przedszkolu i ich funkcji

– rozpoznawanie swojego znaczka w szatni i na koszyczku

– rozróżnianie zabawek pod względem wielkości i koloru

– wdrażanie dzieci do samodzielności

–  podejmuje próby wspólnych zabaw w języku angielskim

TEMAT KOMPLEKSOWY : „ Spotkanie z Misiem Pysiem” realizowany od  09. – 24.09.2021r.

Umiejętność ogólna:

– zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie – Kodeks Małej Iskierki

– budzenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci

–  rozwijanie umiejętności skupienia się i uważnego słuchania

–  kształtowanie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych

–  rozwijanie pamięci podczas nauki piosenek

–   podaje swoje imię odpowiednio reagując na pytanie “What’s your name?”; rozpoznaje angielskie nazwy kolorów

– bawi się z piosenką powitalną “Hello, hello” i pożegnalną “‘See you later, alligator”

TEMAT KOMPLEKSOWY : „  Bezpieczna droga do przedszkola z Misiem Pysiem ” realizowany od  09. – 30.09.2021r.

Umiejętność ogólna:

– poszerzenie wiedzy i zasobu słownictwa w zakresie ruchu  drogowego

– poznanie pracy policjanta oraz prawidłowego przechodzenia przez jezdnię

– nabywanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

– poznanie okolic przedszkola podczas spacerów

– rozbudzanie poczucia przynależności do grupy

–  wskazuje, rozpoznaje( nazywa) części ciała nazywane w języku angielskim.