Iskierki

Kontakt: zuch.przedszkolak@gmail.com

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

„ ISKIERKI ”  –     LISTOPAD   2021 r.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY :    „  Jesień w lesie ”  realizowany od  02.11 – 12.11.2021r

Umiejętność ogólna:

 • poznanie nazwy i cech charakterystycznych nowego miesiąca-listopada oraz zawodu leśniczego
 • pokazanie sposobu jesiennego przygotowania się zwierząt do zimy – wiewiórka, jeż
 • segregowanie leśnych owoców wg koloru, wielkości, ciężaru; nauka ważenia
 • wypowiadanie się na określony temat – poszerzanie słownictwa biernego i czynnego
 • ćwiczenie umiejętności skupiania uwagi na instrukcji słownej – wykonywanie przestrzennych prac plastycznych

TEMAT KOMPLEKSOWY„  Moje miasto, mój kraj ”  realizowany od  15.11. – 19.11.2021r

Umiejętność ogólna:

 • poznawanie swojego miasta rodzinnego – Poznania oraz regionu – Wielkopolska
 • próby nazywania przedmiotów codziennego użytku w gwarze poznańskiej
 • bawienie się w cukiernika- pieczenie rogali
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej- symbole narodowe,  legendy o powstaniu państwa polskiego
 • wyrabianie umiejętności poprawnej wymowy- powtarzanie wierszyków rozgrzewających buzie i język
 • dbanie o swoją aktywność fizyczną  podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych

TEMAT KOMPLEKSOWY : „  Jesienna pogoda ”  realizowany od   22.11. – 30.11.2021r.

Umiejętność ogólna: 

 • obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie późną jesienią, szczególnie występujących zjawisk atmosferycznych
 • uczestniczenie w eksperymentach – skraplanie pary wodnej, powstawanie tęczy
 • dbanie o zdrowie – ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych w listopadzie, szczególnie podczas spacerów
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych – wycinanie, wyklejanie, malowanie
 • ćwiczenie słuchu fonetycznego – dzielenie słów na sylaby, liczenie sylab w wyrazach