Dokumenty i RODO

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID- 19- V akualizacja z dnia 16.07.2021

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Regulamin ZFŚS 2021 Zespołu Przedszkoli nr 2 w Poznaniu

Załącznik nr 1 -PLAN FINANSOWY ZFŚS

Załącznik nr 2- oświadczenie członka komisji

Załącznik nr 3 – Lista członków komisji socjalnej

Załącznik nr 4 – Progi dochodowe i wysokość dofinansowania

Załącznik nr 3a – wniosek wypoczynek letni

Załącznik nr 3b – wniosek pomoc finansowa

Załącznik nr 3c – wniosek wyjazd – impreza

Załacznik nr 3d – wniosek zima

Załącznik nr 5 – Arkusz rejestr świadczeń

UWAGA! PRZYPOMINAMY! KAŻDĄ ZMIANĘ MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ DYREKTOROWI PRZEDSZKOLA-  Oswiadczenie_miejsce zamieszkania dziecka
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Przedszkoli nr 2 w Poznaniu
akt założycielski

UMP_XXIII_435_VIII_2020_T

Statut Zespołu Przedszkoli nr 2 w Poznaniu
 dokumenty dotyczące powrotu do przedszkola od dnia 1 WRZEŚNIA 2020
zawieszenie zajęć
upowaŻnienie do odbioru dziecka

Statut Przedszkola

Program wychowawczo – profilaktyczny Zucha

Program adaptacyjny

Procedury obowiązujące w Przedszkolu nr 83 Zuch- 2020

PROCEDURA PROWADZENIA EWAKUACJI

Procedura obiegu informacji

Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH- Jan Luciński
kontakt e-mail: iod7_mjo@um.poznan.pl
kontakt telefoniczny: 61-878-59-69

Klauzula informacyjna_ogólna
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych
Klauzula informacyjna_kontrahenci
 rekrutacjaklauzula informacyjna